Na początku może wyjaśnię w kilku zdaniach co to jest BHP? BHP to skrót od Bezpieczeństwo i higiena pracy – pod nazwą tą kryje się dwie dziedziny, pierwsza to kompleksowy zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, druga – wiedza odpowiedzialna za kształtowanie właściwych warunków pracy. W zakres BHP wchodzą takie zagadnienia z tematyki: