Nowe przepisy dla osób planujących budowę swojego domu!

Od kwietnia bieżącego roku, obowiązkowym elementem projektu budowlanego stała się charakterystyka energetyczna dla domu jednorodzinnego. Co to konkretnie oznacza i jaki ma to wpływ na budowę domów? Zapraszam do przeczytania poniższego artykułu.

PrawoOtóż charakterystyka energetyczna, którą sporządzają architekci podczas wykonywania projektu przyszłego domu jest pełnym zbiorem informacji na temat właściwości energetycznych poszczególnych elementów domu czy też budynku. Jest to właściwość, na podstawie której możemy konkludować o prawdopodobnych kosztach eksploatacji, które czekają przyszłego właściciela budynku, a jak wiadomo i czego też stale doświadczamy – z roku na rok ceny energii wzrastają, dlatego jest to istotny i często rozstrzygający aspekt o akceptacji i realizacji danego projektu domu.

Plusy wprowadzenia obowiązkowej charakterystyki energetycznej

Atutem tej charakterystyki, która jest obecnie integralną częścią projektu budowlanego jest to, że na etapie wykonywania projektu, dopuszcza się nanoszenie w niej zmian, aby móc udoskonalić efektywność energetyczną budynku. Zawiera ona informacje techniczne, takie jak:

  • izolacyjność przegród, okien,
  • sprawność i nasilenie układu wentylacyjnego, grzewczego oraz instalacji przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
  • poszczególne dane wartości parametrów energetycznych, a także
  • realizacji założeń technicznych, którym winny odpowiadać budynki i ich położenie.

Egzekwuje się je na bazie metodologii wyliczania charakterystyki energetycznej budynku, ustanawiającej podstawę do wydania świadectwa energetycznego. W przypadku, gdy w trakcie budowy nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w projekcie budowy, dane z charakterystyki znajdą się w świadectwie energetycznym, które jest wymagane jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z budynku. Charakterystyka energetyczna wymagana jest w momencie składania pozwolenia na budowę w odpowiednim urzędzie.

Reasumując – wprowadzenie tego wymogu niesie za sobą bardzo dużo korzyści dla przyszłych użytkowników czy inwestorów, gdyż daje szansę na reakcję oraz możliwość naniesienia poprawek, aby w konsekwencji uzyskać lepsze parametry efektywności energetycznej budynku – jeszcze bez-kosztowo, przed rozpoczęciem budowy. Finalnie skutkuje to obniżeniem kosztów eksploatacji, w najbardziej opłacalny sposób, co nie było możliwe przed wprowadzeniem tego wymogu.

Zobacz też: zalety izolacji i ocieplenia pianką poliuretanową pod kątem energooszczędności – czytaj tutaj: http://agmainvest.pl/izolacje-i-ocieplenia-pianka-poliuretanowa/19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *