Hydroizolacje fundamentów

Hydroizolacja fundamentów, a konkretnie ich ścian w gruncie rzeczy zależy od warunków gruntowych na naszej działce.
Aby właściwie dobrać odpowiednią izolację poziomą i pionową swoich fundamentów, musisz dowiedzieć się przede wszystkim jaki jest poziom wód gruntowych występuje na Twojej działce.

Jak zabrać się za hydroizolację?

Po pierwsze to musisz zlecić wykonanie specjalnych badań warunków gruntowo wodnych działki. To jest wstęp do przygotowania odpowiedniej hydroizolacji fundamentów oraz piwnic, która zabezpieczy Twój przyszły dom przed wilgocią. Badanie to możesz zlecić dowolnemu geotechnikowi. Jest to o tyle ważne, ponieważ woda gruntowa bezustannie wzbudza tzw. ciśnienie hydrostatyczne na poszczególne elementy budynku, dlatego wykonanie izolacji wodochronnej ma takie znaczenie.

Czym się różni izolacja pionowa od izolacji poziomej?

Budując dom trzeba wykonać dwa modele hydroizolacji, które muszą zostać bardzo szczelnie zespolone ze sobą. Rozróżniamy zatem:

  • Izolację poziomą – rozmieszcza się ją na ławach i ścianach fundamentowych bądź piwniczych poniżej ściany parteru;
  • Izolację pionową – lokuje się ją na zewnętrznej lub wewnętrznej stronie ścian fundamentowych lub też na zewnętrznej stronie ścian piwnicy.

Stopnie izolacji

Rozróżniamy trzy stopnie izolacji:

  • Stopień I: łatwa izolacja

Na gruntach przepuszczalnych takich jak żwiry i piaski, woda opadowa ekspresowo przenika w głąb. W przypadku, gdy woda gruntowa występuje co najmniej 1 m poniżej poziomu posadowienia budynku, wystarczy ochrona pionowa ścian piwniczych lub fundamentowych oraz odcięcie poziome od podłoża piwnicy lub ławy fundamentowej hermetyczną powłoką masy polimerowej lub bitumicznej, papy, foli czy też zaprawy wodoszczelnej. Folia lub papa zazwyczaj wykorzystuje się do izolacji poziomej.

  • Stopień II: średnia izolacja

Na gruntach spoistych takich jak gliny oraz iły woda opadowa w przeciwieństwie do gruntów przepuszczalnych przesiąka w głąb bardzo powoli. W związku z tym może długo napierać na część podziemną budynku, którą należy zabezpieczyć wzmocnioną izolacją fundamentowych ścian. Można do tego celu wykorzystać masy hydroizolacyjne, podwójną warstwę zaprawy wodoszczelnej, folie izolacyjne lub papy. Warto w takim przypadku dokonać również drenaż wokół domu.

  • Stopień III: ciężka izolacja

Ciężką izolację wykonuje się wtedy, gdy jest możliwe niebezpieczeństwo, że wody gruntowe mogą się okresowo podnosić lub gdy występują one wysoko.
Izolacja ta będzie w całości szczelna oraz mechanicznie wytrwała na hydrostatyczne ciśnienie wody napierającej. Stosuje się do tego folie samoprzylepne, które układa się na zagruntowanym już podłożu lub folie zgrzewane. Ponadto wskazane jest aby taką pionową hydroizolację pomocniczo okryć folią kubełkową. Ciężką izolację można stworzyć z wodoszczelnego betonu, przede wszystkim, gdy planujesz wybudować piwnicę.

Przeczytaj także…

O najnowszej metodzie hydroizolacji polimocznikiem metodą natrysku. Hydroizolacje metodą natrysku to nie tylko bardzo szybkie zabezpieczenie przed wilgocią, ale także najskuteczniejsze!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *